اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

نشست مدیر مرکز بهداشت با مدیر آموزش و پرورش شهرستان اردکان

نشست مدیر مرکز بهداشت با مدیر آموزش و پرورش شهرستان اردکان


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان:

صبح امروز به مورخ 2 بهمن ماه 99 با حضور مدیر مرکز بهداشت شهرستان اردکان در دفتر مدیر آموزش و پرورش جلسه ای در خصوص بازگشایی مدارس با رعایت پروتکلهای بهداشتی صورت گرفت.


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات