اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

نشست مدیر آموزش و پرورش شهرستان اردکان با معلمان تربیت بدنی در سالن جلسات این مدیریت

نشست مدیر آموزش و پرورش شهرستان اردکان با معلمان تربیت بدنی در سالن جلسات این مدیریت


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان:

نشست ابوالفضل کارگر، مدیر آموزش و پرورش شهرستان اردکان،  و محسن محیطی، کارشناس تربیت بدنی این مدیریت، با معلمان تربیت بدنی در سالن جلسات اداره آموزش و پرورش شهرستان اردکان برگزار گردید.

در این نشست در راستای فعال کردن انجمن‌های ورزشی در اوقات فراغت دانش‌آموزان در تابستان و همچنین در طول سال تحصیلی بحث و تبادل نظر گردید.


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات