نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست مدیران مدارس متوسطه اول شهرستان برگزار شد

نشست مدیران مدارس متوسطه اول شهرستان برگزار شد


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان نشست بررسی و تجزیه و تحلیل نتایج آزمون بهبود عملکرد  و هماهنگی جهت برگزاری امتحانات نوبت اول با حضور مدیر، معاون آموزشی و کارشناسان حوزه های آموزش،امتحانات و ارزیابی عملکرد  این مدیریت و مدیران مدارس متوسطه اول شهرستان برگزار شد.
طی این جلسه با بررسی ترازها و نمرات هریک از مدارس ، مدیران به ارائه راهکارهای خود در راستای بهبود وضعیت تحصیلی دانش آموزان پرداخته و هماهنگی نهایی در خصوص برگزاری امتحانات نوبت اول نیز بعمل آمد.
گفتنی است در پایان این جلسه سه ساعته، از زحمات سید حسین میرحسینی ، مدیر آموزشگاه شهید عاصی‌زاده، نیز که به تازگی به سمت معاونت مدیرکل روابط عمومی استانداری یزد منتصب شده است تجلیل به عمل آمد.