اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

نشست مدیران متوسطه دوم با موضوعیت تعیین حوزه امتحان دیپلم

نشست مدیران متوسطه دوم با موضوعیت تعیین حوزه امتحان دیپلم


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان:

جلسه مدیران متوسطه دوم در سالن جلسات آموزش و پرورش شهرستان اردکان با موضوع تعیین حوزه امتحان نهایی دیپلم و آزمون فضای مجازی برای پایه‌های دهم و یازدهم برگزار گردید.

در این نشست مقرر شد با هماهنگی آموزش و سرگروه‌های آموزشی، سرفصل و ملاک نمره دانش آموز در آزمون پایانی بصورت پیشنهادی در اختیار دبیران محترم قرار بگیرد.

همچنین مستندسازی محتوای آموزشی و پیش ثبت‌نام دانش آموزان پایه دهم از دیگر موضوعات مورد بحث در این نشست بود.

 


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات