نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست سرگروه های پرورشی

نشست سرگروه های پرورشی


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان:

نشست سرگروه های پرورشی با مسعود فداکار، معاونت پرورشی آموزش و پرورش شهرستان اردکان، برگزار گردید.

طرح و برنامه های اجلاس اقامه نماز، نهضت ملی حفظ جزء سی ام، انتخابات شورای دانش آموزی و انجام دوره های آموزشی برای مربیان و معاونین پرورشی از جمله موضوعات مورد بررسی و مطرح شده در این جلسه بود.