اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

نشست بررسی راهکارهای عملی به منظور تدریس مجازی در سال تحصیلی جدید

نشست بررسی راهکارهای عملی به منظور تدریس مجازی در سال تحصیلی جدید


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان:

در این نشست راهکارهای عملی به منظور تدریس مجازی دروس برای دانش‌آموزان در سال تحصیلی جدید با حضور کارشناسان این حوزه بررسی گردید.


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات