نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نخستین جلسه هم اندیشی و هماهنگی مدیران و معاونین پرورشی مدارس ابتدایی برگزار شد

نخستین جلسه هم اندیشی و هماهنگی مدیران و معاونین پرورشی مدارس ابتدایی برگزار شد


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان نخستین جلسه توجیهی مدیران و معاونین پرورشی مدارس مقطع ابتدایی شهرستان در کانون فرهنگی تربیتی امام خمینی (ره) برگزار شد. در ابتدای این جلسه محمدعلی طالعی، معاون پرورشی و تربیت بدنی این مدیریت پیرامون اهمیت تربیت و نقش آن در سرنوشت دانش آموزان مطالبی را بیان کرد؛در ادامه سید حسین مهدیزاده ، مدیر مرکز دارالقرآن امام خمینی (ره) مطالبی را در راستای فعالیتها و برنامه های مراکز دارالقرآن شهرستان عنوان کرد. کارشناسان حوزه پرورشی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان  سین برنامه های خود در سال تحصیلی 96-95 را اعلام کردند.