نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نخستین جلسه هدایت تحصیلی برگزار شد

نخستین جلسه هدایت تحصیلی برگزار شد


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان بمنظور بررسی شیوه نامه ها و بخشنامه های جدید درخصوص هدایت تحصیلی و انتخاب رشته دانش آموزان پایه نهم دوره متوسطه اول، نخستین جلسه هدایت تحصیلی با حضور مدیر، معاونین آموزشی و پرورشی، کارشناسان آموزش متوسطه اول و ارزیابی عملکرد و مسئول هسته مشاوره این مدیریت برگزار شد.

گفتنی است نزدیک به 1000 دانش آموز دختر و پسر پایه نهم شهرستان در طرح هدایت تحصیلی قرار دارند.