نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نخستین جلسه ستاد پروژه مهر 95 برگزار شد

نخستین جلسه ستاد پروژه مهر 95 برگزار شد


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان نخستین جلسه ستاد پروژه مهر 95 با حضور اعضا برگزار شد.
در این جلسه حول آماده سازی فضاهای آموزشی، ساماندهی و سازماندهی نیروی انسانی وبازدیدهای مسئولین مربوطه از روند اجرای این پروژه در مدارس سطح شهرستان بحث و تبادل نظر شد. حمید ادبی ، دبیر ستاد پروژه مهر و معاون آموزشی این مدیریت ، ضمن تشکر از کلیه دست اندرکاران این پروژه در سال تحصیلی گذشته و کسب رتبه برتر استانی ، بر تلاش و کوشش دو چندان تمامی همکاران درگیر در این پروژه بمنظور اجرای مطلوبتر آن در سال تحصیلی جدید تاکید کرد و خواستار آن شد تا همچون گذشته تمامی نهادها و سازمانهای شهرستان به همکاری و تعامل با مجموعه آموزش و پرورش در این راستا بپردازند. وی همچنین از کلیه دستگاهها و اداراتی که این مدیریت را در سالهای گذشته در جهت اجرای پروژه مهر یاری نموده اند تقدیر و تشکر کرد.
محمد اشرفیان ، مدیر آموزش و پرورش شهرستان، نیز در سخنانی کوتاه با تاکید بر اینکه اجرای مطلوب و صحیح این پروژه می تواند تاثیری مثبت بر فراهم آوردن شرایط مطلوب در مدارس به منظور تحصیل بهتر دانش آموزان داشته باشد، خواستار اهتمام کلیه همکاران دست اندکار این پروژه و استفاده حداکثری از توان مجموعه آموزش و پرورش شهرستان در راستای ایجاد شرایط کمّی و کیفی مطلوب آموزشی و پرورشی برای دانش آموزان در سال تحصیلی جدید شد.
بررسی دستورالعمل اجرایی پروژه مهر و اولین صورتجلسه ارسالی از استان پیرامون این پروژه از محورهای مورد بحث این جلسه بود.