نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نخستین جلسه ستاد امتحانات شهرستان برگزار شد

نخستین جلسه ستاد امتحانات شهرستان برگزار شد


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان بمنظور تصمیم‌گیری و بحث و تبادل نظر در خصوص برگزاری امتحانات نهاییف داخلی و هماهنگ شهرستان و استان ،امتحانات طرح جامع و حوزه های تکثیر و تصحیح اوراق امتحانی نخستین جلسه ستاد امتحانات شهرستان با حضور مدیر و سایر مسئولین این مدیریت و ستاد امتحانات در دفتر مدیرآموزش و پرورش برگزار شد.