نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نخستین جلسه ستاد اسکان فرهنگیان و مسافران نوروزی برگزار شد

نخستین جلسه ستاد اسکان فرهنگیان و مسافران نوروزی برگزار شد


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان نخستین جلسه ستاد اسکان فرهنگیان و مسافران نوروزی با حضور اعضاء در دفتر مدیر آموزش و پرورش شهرستان برگزار شد.

بررسی نقاط ضعف و قوت اسکان مسافران درسالهای گذشته و ارزیابی راهکارهای مرتفع نمودن نقاط ضعف، امکان سنجی اضافه کردن برخی مدارس جهت اسکان و برآورد تجهیزات و موارد مورد نیاز دیگر از موضوعات مورد بحث و تبادل نظر اعضاء بود.