نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نخستین جلسه انتصابات مدیریت آموزش و پرورش شهرستان برگزار شد

نخستین جلسه انتصابات مدیریت آموزش و پرورش شهرستان برگزار شد


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان نخستین جلسه انتصابات در سال جاری بمنظور تعیین جایگزین مدیران بازنشسته مدارس با حضور معاونین پرورشی و آموزشی و کارشناسان حوزه های آموزش، کارگزینی، امتحانات و حراست در دفتر مدیر آموزش و پرورش شهرستان برگزار شد.