نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ملاقات با فرهنگی خیّر کتابخانه ساز

ملاقات با فرهنگی خیّر کتابخانه ساز


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

محمد اشرفیان در شروع هفته کتاب وکتابخوانی با فرهنگی خیّرکتابخانه سازحاج اکبرقانع بردیدارکرد وازایشان تقدیر وتشکرنمود.