نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی نفرات برتر دانش آموزان مدارس متوسطه دوم اردکان در آزمون علمی

معرفی نفرات برتر دانش آموزان مدارس متوسطه دوم اردکان در آزمون علمی


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

اسامی نفرات برتر مرحله اول آزمون علمی مدارس متوسطه دوم شهرستان اردکان معرفی شدند.

 

نفرات برتر مرحله اول آزمون علمی 

پایه دهم ریاضی

نام و نام خانوادگی

نام آموزشگاه

رشته

رتبه در آموزشگاه

رتبه در شهر

 

مینا امامی

فرزانگان شاکر

ریاضی

1

1

 

محمدعلی رضایی

آیت ا... خامنه ای

ریاضی

1

2

 

الناز کمالی

فرزانگان شاکر

ریاضی

2

3

 

یونس موتاب

آیت ا... خامنه ای

ریاضی

2

4

 

مریم سادات آقایی

فرزانگان شاکر

ریاضی

3

5

 
           
           

نفرات برتر مرحله اول آزمون علمی 

پایه دهم تجربی

نام و نام خانوادگی

نام آموزشگاه

رشته

رتبه در آموزشگاه

رتبه در شهر

 

دریا رجبی

فرزانگان شاکر

تجربی

1

1

 

عاطفه کوشکی

فرزانگان شاکر

تجربی

2

2

 

نگار السادات تقوی

فرزانگان شاکر

تجربی

3

3

 

نوید زارع

سیدالشهدا

تجربی

1

4

 

ابوالفضل مرادی

آیت ا... خامنه ای

تجربی

1

5

 
           
           

نفرات برتر مرحله اول آزمون علمی 

پایه دهم ادبیات و علوم انسانی

نام و نام خانوادگی

نام آموزشگاه

رشته

رتبه در آموزشگاه

رتبه در شهر

 

امیرمحمد تقی زاده

سید الشهدا

علوم انسانی

1

1

 

محدثه دهستانی

علی ابن ابیطالب

علوم انسانی

1

2

 

زهرا سادات میرجعفری

علی ابن ابیطالب

علوم انسانی

1

3

 

محدثه دهستانی

امام حسن مجتبی

علوم انسانی

1

4

 

ابوالفضل خدایی

شرف

علوم انسانی

1

5

 

 

 

 

 

 

 

 
           
           

نفرات برتر مرحله اول آزمون علمی 

پایه یازدهم ریاضی

نام و نام خانوادگی

نام آموزشگاه

رشته

رتبه در آموزشگاه

رتبه در شهر

 

سید علی حسینی

آیت ا... خامنه ای

ریاضی

1

1

 

ابوالفضل احمدیه

آیت ا... خامنه ای

ریاضی

1

2

 

فاطمه عبداللهی

فرزانگان شاکر

ریاضی

1

3

 

وحیده نیک

فرزانگان شاکر

ریاضی

1

4

 

زهرا کارگر

فرزانگان شاکر

ریاضی

1

5

 
       

 

نفرات برتر مرحله اول آزمون علمی 

پایه یازدهم تجربی

نام و نام خانوادگی

نام آموزشگاه

رشته

رتبه در آموزشگاه

رتبه در شهر

 

بشری زارعی

فرزانگان شاکر

تجربی

1

1

 

محیا حیدری

فرزانگان شاکر

تجربی

2

2

 

فاطمه دهقانی

فرزانگان شاکر

تجربی

3

3

 

معصومه صادقی

فرزانگان شاکر

تجربی

4

4

 

سیدامیرحسین دهقانی

آیت ا... خامنه ای

تجربی

1

5

 

           
           

نفرات برتر مرحله اول آزمون علمی 

پایه یازدهم ادبیات و علوم انسانی

نام و نام خانوادگی

نام آموزشگاه

رشته

رتبه در آموزشگاه

رتبه در شهر

 

الهه رنجغانی

خادم زاده

علوم انسانی

1

1

 

فاطمه قانعی

علی ابن ابیطالب

علوم انسانی

1

2

 

نگین ملاحسینی

علی ابن ابیطالب

علوم انسانی

2

3

 

فاطمه هاتفی

هفده شهریور

علوم انسانی

1

4

 

زهرا هاتفی

خادم زاده

علوم انسانی

2

5

 

           
         

 

 

 

 

نفرات برتر مرحله اول آزمون علمی 

پایه دوازدهم ریاضی

نام و نام خانوادگی

نام آموزشگاه

رشته

رتبه در آموزشگاه

رتبه در شهر

 

امیرحسین دهقانی

آیت ا... خامنه ای

ریاضی

1

1

 

امیرحسین دلواری

آیت ا... خامنه ای

ریاضی

2

2

 

سیدحسین طاهرزاده

آیت ا... خامنه ای

ریاضی

3

3

 

محمد فرزان

آیت ا... خامنه ای

ریاضی

4

4

 

محمدصادق وطن خواه

آیت ا... خامنه ای

ریاضی

5

5

 

           
           

نفرات برتر مرحله اول آزمون علمی 

پایه دوازدهم تجربی

نام و نام خانوادگی

نام آموزشگاه

رشته

رتبه در آموزشگاه

رتبه در شهر

 

معین ملامحمدی

شرف

تجربی

1

1

 

محمدحسین هوشیاری

آیت ا... خامنه ای

تجربی

1

2

 

شقایق داوری

فرزانگان شاکر

تجربی

1

3

 

امیرعلی قادریه

سید الشهدا

تجربی

1

4

 

یلدا مشهدی

فرزانگان شاکر

تجربی

2

5

 

           
           

نفرات برتر مرحله اول آزمون علمی 

پایه دوازدهم ادبیات و علوم انسانی

نام و نام خانوادگی

نام آموزشگاه

رشته

رتبه در آموزشگاه

رتبه در شهر

 

حامد محیطی

شرف

علوم انسانی

1

1

 

ریحانه بنا یزدی

علی ابن ابیطالب

علوم انسانی

1

2

 

امیر حاجی ده آبادی

شرف

علوم انسانی

2

3

 

محمدغلام پور

شرف

علوم انسانی

3

4

 

فاطمه پور محمودآبادی

 

علی ابن ابیطالب

علوم انسانی

2

5

 

 

 

 

 

 

             
 

 

.