نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقات معارف فرهنگیان برگزار گردید.

مسابقات معارف فرهنگیان برگزار گردید.


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

هفتمین دوره مسابقات معارف فرهنگیان شهرستان اردکان در دبیرستان خادم زاده برگزار شد.در این دوره از مسابقات 260نفراز فرهنگیان خواهر وبرادر در رشته های قرائت قرآن کریم،حفظ قرآن کریم،نهج البلاغه واحکام به رقابت پرداختند.این مسابقات در سه مرحله شهرستانی،استانی وکشوری انجام می شود که برگزیدگان این مرحله به استان راه پیدا خواهند کرد.هدف از برگزاری مسابقات آشنایی هرچه بیشتر فرهنگیان با ارزش های گرانقدر قرآن،عترت،نماز وترویج گسترده فرهنگ قرآنی بین آنان عنوان شده است.همچنین امام جمعه شهر اردکان حاج سید اسماعیل شاکر و محمد اشرفیان از روند برگزاری این مسابقات بازدید نمودند.