نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقات فرهنگی هنری دانش آموزان دختر متوسطه دوم به روایت تصویر

مسابقات فرهنگی هنری دانش آموزان دختر متوسطه دوم به روایت تصویر


گزارش تصویری دومین روز از مسابقات فرهنگی‌هنری دانش آموزان شهرستان