نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقات طناب زنی ابتدایی دوره دوم

مسابقات طناب زنی ابتدایی دوره دوم


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

مسابقات طناب زنی مدارس ابتدایی دوره دوم در رشته های جاگینگ،امدادی و دبل داچ برگزار شد ودر رشته دابل داچ امدادی دبستان مادراول ،دبستان 22بهمن دوم ودبستان انقلاب اسلامی سوم شد؛ دررشته امدادی آموزشگاه 22بهمن اول ،دبستان مادر دوم وآموزشگاه شعبانعلی فتوحی مقام سوم را کسب نمود،ودر رشته جاگینگ خانمها نرگس السادات شاکر از دبستان مادرمقام اول،ساحل افخمی از آموزشگاه 22بهمن  مقام دوم وریحانه حیدری از دبستان مادرمقام سوم را کسب کردند.درپایان،ازسوی کارخانه روغن کنجد احمد،حامی مالی ورزش آموزش وپرورش اردکان، جوایزی به همراه مدال به دانش آموزان ورزشکاراهداء گردید.