نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقات دو و میدانی مقطع ابتدایی پسران برگزار شد

مسابقات دو و میدانی مقطع ابتدایی پسران برگزار شد


به گزارش روابط عمومی آموزش و پروش اردکان:

مسابقات دو و میدانی مقطع ابتدایی پسران در ماده های 100متر و 800متر ، پرش طول ، پرتاب توپ و پرتاب وزنه  در ورزشگاه آزادی این شهرستان برگزار گردید و از نفرات اول تا سوم در این رشته ها تقدیر به عمل آمد.همچنین نفرات برتر در هر ماده به مرحله استانی راه پیدا کردند.