نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقات بدمینتون مرحله استان در خانه بدمینتون شهرستان اردکان برگزار شد

مسابقات بدمینتون مرحله استان در خانه بدمینتون شهرستان اردکان برگزار شد


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش اردکان:

مسابقات بدمینتون مرحله استان در خانه بدمینتون شهرستان اردکان برگزار شد. در پایان مسابقات در مقطع ابتدایی سجاد شوازی از اردکان قهرمان مسابقات انفرادی وهمچنین  حسین فداکار و سجاد شوازی قهرمان مسابقات دوبل شدند.در مقطع متوسطه اول نیز یاسین طلایی مقام اول مسابقات انفرادی و عرفان محیطی و یاسین طلایی قهرمان مسابقات دوبل شدند.