نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مرحله دوم مسابقه تورنی تیم ریاضی در مصلای شهر اردکان برگزار گردید

مرحله دوم مسابقه تورنی تیم ریاضی در مصلای شهر اردکان برگزار گردید


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان:

مرحله دوم مسابقه تورنی تیم ریاضی بین 570  نفر از دانش آموزان سه مقطع در سه حوزه مصلای شهر اردکان ، دبیرستان خادم زاده و پژوهش سرای جوان با هدف آموزش غیر مستقیم مفاهیم ریاضی و ایجاد چالش برای توسعه دانش ریاضی برگزار گردید.