نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مرحله اول واگذاری 54 قطعه زمین تجاری و مسکونی توسط تعاونی مسکن فرهنگیان اردکان.

مرحله اول واگذاری 54 قطعه زمین تجاری و مسکونی توسط تعاونی مسکن فرهنگیان اردکان.


در اولین مرحله از واگذاری زمین  توسط تعاونی مسکن  فرهنگیان اردکان عصر روز سه شنبه  هشتم تیرماه با حضور  مسئولین  شرکت تعاونی و متقاضیان  48قطعه زمین مسکونی و 6 قطعه زمین تجاری بر اساس اولویت  ثبت نام به متقاضیان واگذار شد.
محمد جواد عابدی  رئیس هیأت مدیره تعاونی مسکن فرهنگیان اردکان در این مراسم ضمن ارائه گزارشی از اقدامات  انجام شده توسط شرکت تعاونی در خصوص زمین های احمد آباد در یکسال گذشته  از همه کسانی که در این مسیر شرکت تعاونی مسکن  را همراهی نموده اند تشکر و قدردانی کرد.
وی گفت در مرحله  اول واگذاری ، 54نفر از همکاران عضو تعاونی بر اساس  لیست اولویت ثبت نامی قطعه  زمین  مورد نظر خود را انتخاب کرده تا پس از صدور مجوز نهایی تفکیک توسط شهرداری  احمد آباد اقدامات  نهایی شرکت  در خصوص تفکیک و صدور سند مالکیت انجام شود.
شایان  ذکر است  در مرحله  اول واگذاری زمین  توسط شرکت تعاونی مسکن  فرهنگیان اردکان از تعداد 85نفر متقاضی که در ماه های شهریور و آبان سال گذشته در طرح پیش فروش شرکت تعاونی شرکت نموده بودند و در لیست انتظار شرکت قرار داشتند . تعداد  54نفر صاحب زمین شدند.