نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم قدر دانی ازمدیران جدید وسابق چهارمدرسه ابتدایی

مراسم قدر دانی ازمدیران جدید وسابق چهارمدرسه ابتدایی


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

از مدیران چهار آموزشگاه ابتدایی که درآغاز سال تحصیلی به افتخاربازنشستگی در آمده ویابه آموزشگاه دیگری انتقال یافته بودند؛تجلیل به عمل آمد.آموزشگاه های افشار،نبوت، خاتم الانبیاء ورضاعلی قاسمی ترک آباد ازمدارسی بودند که شاهد این تغییربودند.