نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم حضورغنچه های حسینی وآیین ورودی شکوفه های حسینی برگزارشد

مراسم حضورغنچه های حسینی وآیین ورودی شکوفه های حسینی برگزارشد


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

مراسم حضور غنچه های حسینی ویژه پیش دبستانی ها وآیین ورودی شکوفه های حسینی ویژه کلاس اولی ها امروزشنبه سی ویک شهریورماه همزمان با سراسر کشور در مراکز پیش دبستانی وآموزشگاه های دوره اول ابتدایی شهرستان اردکان برگزار گردید.همچنین این دومراسم به صورت نمادین،با حضور محمد اشرفیان رییس،معاونین وبرخی از کارشناسان اداره در دو مدرسه ابتدایی معلم وهفتم تیرنیز برگزار شد ودانش آموزان با مربیان وآموزگاران خود آشناگردیدند. این دومراسم به علت مصادف شدن با ماه محرم نیزحال وهوای این ایام را داشت به گونه ای که نامشان از جشن غنچه ها وجشن شکوفه ها به مراسم حضور غنچه های حسینی وآیین ورودی شکوفه های حسینی تغییریافت.لازم به ذکر است که امسال 1092نفر دانش آموزپیش دبستانی و9803نفر دانش آموزاول ابتدایی درسرکلاس حاضر می شوند