نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم جشن تکلیف دانش آموزان دختر شهرستان اردکان برگزارشد

مراسم جشن تکلیف دانش آموزان دختر شهرستان اردکان برگزارشد


 به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

مراسم جشن تکلیف 700نفرازدانش آموزان دختر پایه سوم ابتدایی مدارس شهرستان اردکان در کانون تربیتی امام خمینی(ره)برگزار گردید.دراین مراسم که جمعی ازمسئولین نیز حضور داشتند ابتدا مسعود فداکار معاونت پرورشی مدیریت آموزش وپرورش اردکان ضمن خوشامد گویی به حاضرین؛ مدرسه و والدین دانش آموزان را دارای  نقش اساسی در تربیت اسلامی ودینی دانش آموزان دانست.وی دانش آموزان حاضردرمراسم راموردخطاب قراردادکه امروزفصل جدیدی رادرزندگی خود آغاز کرده اید ووقتی خداوند این همه نعمت به ما داده است پس ما باعبادت باید قدر دان این همه خوبی و نعمت باشیم.ایشان افزود:هرچه همه ما به تکالیف شرعی مقید باشیم به همان اندازه دچار سعادت و آرامشی روحی در زندگی می شویم.فداکار درادامه صحبت خود گفت:تفاوت ما با سایر مخلوقات خداوند در تعقل وعبادت پروردگاراست و توجه به نماز اول وقت به‌عنوان یکی ازعوامل اصلی جلوگیری از انحرافات درجامعه می باشد.