نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم تکریم از خانم دشتی

مراسم تکریم از خانم دشتی


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان

  در مراسمی که در سالن نماز خانه دبیرستان دخترانه فرزانگان شاکر برگزار شدازخانم ناهید دشتی مدیر سال تحصیلی گذشته این آموزشگاه تقدیر وتشکربه عمل آمد،دراین مراسم خانم خلیلی مدیرکنونی آموزشگاه ضمن خیرمقدم به مدعوین از فعالیتهاوتلاشهای خانم دشتی تشکر وقدردانی نمود وایشان رانیرویی پرتوان برای آموزش وپرورش دانست که همواره باید از تجربیاتشان درامور آموزش وپرورش استفاده نمود،درادامه محمد اشرفیان رییس اداره اززحمات خانم دشتی درطول مدت خدمتش درآموزش وپرورش تشکر وقدردانی نمود واضافه کرد اگر موفقیتی برای دانش آموزان این شهرستان است به خاطر تلاش وتعهد افرادی مانند خانم دشتی می باشد وی همچنین ازخانم خلیلی برای قبول مدیریت آموزشگاه تشکرنمود ودر خاتمه به دانش آموزان برتر نیزجوایزی اهداءگردید .