نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم تکریم از آقای رفیعی

مراسم تکریم از آقای رفیعی


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

طی مراسمی که در دفتر آموزشگاه ابوریحان احمد آباد برگزار شد از سید محمد رفیعی مدیر سال تحصیلی گذشته این آموزشگاه  تجلیل وقدردانی شد ،در ابتدامحمد رضا شاطریان ضمن خوش آمد به حاضرین از فعالیتهای انجام شده توسط ایشان تشکر کرد واز وی خواست که همواره یار ومددکار این آموزشگاه باشد در ادامه حمید ادبی از خدمات سید محمد رفیعی قدردانی کرد واز محمدرضاشاطریان نیز به جهت قبول تصدی مدیریت آموزشگاه تشکر نمود.