نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم تکریم ازخانم فاطمه غفاری

مراسم تکریم ازخانم فاطمه غفاری


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان :

صبح روز یکشنبه در مراسمی از فاطمه غفاری مدیر سابق دبیرستان دوره اول ودوم نصر (اتباع) تجلیل وقدردانی به عمل آمد،ابتدا رباب اقبال مدیر کنونی آموزشگاه ضمن خیر مقدم به مدعوین از زحمات سال گذشته ایشان قدردانی نمود و وی را همواره یار ومددکار این آموزشگاه دانست ودر ادامه محمد اشرفیان ریاست اداره ازتلاشهای ایشان درامرآموزش وپرورش تشکر کرد وایشان را یک مدیر زحمت کش ودلسوز معرفی کردکه تمام هم وغم ایشان در زمان مدیریت، دانش آموزان این آموزشگاه بوده است واز خانم اقبال به خاطر قبول مدیریت آموزشگاه درسال تحصیلی جدید نیز تشکر وقدردانی شدودرخاتمه با تقدیم هدیه ولوح تقدیرقدر دانی به عمل آمد وهمچنین به دانش آموزان برتر سال گذشته آموزشگاه نیز جوایزی اهداء گردید.