نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم تودیع و معارفه

مراسم تودیع و معارفه


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

مراسم تودیع ومعارفه مصطفوی و بیغرض  در آموزشگاه حضرت مریم برگزارشد.

دراین مراسم بیغرض به عنوان مدیر آموزشگاه حضرت مریم معرفی گردید واز زحمات و تلاش های مصطفوی مدیر سابق این آموزشگاه قدردانی شد.