نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم تودیع و معارفه

مراسم تودیع و معارفه


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

مراسم تودیع ومعارفه شاکر و فتوحی  در آموزشگاه حسن پور برگزارشد.

دراین مراسم فتوحی به عنوان مدیر آموزشگاه حسن پور معرفی گردید واز زحمات و تلاش های شاکر مدیر سابق این آموزشگاه قدردانی شد.