نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم تودیع و معارفه

مراسم تودیع و معارفه


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

مراسم تودیع ومعارفه محمدعلی عبدی و مهدی هاتفی در آموزشگاه شهید رجائی برگزارشد.

دراین مراسم مهدی هاتفی به عنوان مدیر آموزشگاه شهید رجائی(شاهد) معرفی گردید واز زحمات و تلاش های محمدعلی عبدی مدیر سابق این آموزشگاه قدردانی شد.