نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم تجلیل از نخبگان درسی دبیرستان علی بن ابیطالب (ع)

مراسم تجلیل از نخبگان درسی دبیرستان علی بن ابیطالب (ع)


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

درمراسمی که در سالن نمازخانه دبیرستان دخترانه علی بن ابیطالب(ع)برگزار شد از نخبگان علمی ودرسی این آموزشگاه تجلیل به عمل آمد.حمید ادبی معاون آموزشی مدیریت آموزش وپرورش اردکان ضمن تشکر اززحمات مدیر،معاونین ودبیران آموزشگاه،ازرشدوپیشرفت چشمگیراین مدرسه خبردادکه همه اینهارا نتیجه تلاش  وجدیت کادر آموزشگاه ودانش آموزان زبده این دبیرستان دانست. درپایان به دانش آموزان نخبه،لوح تقدیربه همراه جوایزاهداء گردید.