نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم اختتامیه طرح هجرت 3برگزارشد

مراسم اختتامیه طرح هجرت 3برگزارشد


 

به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

مراسم اختتامیه طرح هجرت 3دانش آموزی شهرستان اردکان برگزارشد.دراین مراسم حمید ادبی معاونت آموزشی اداره،سرهنگ دوم حسین هاتفی جانشین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردکان،سرهنگ دوم حسین پورمداح فرمانده بسیج دانش آموزی وسایرفعالان درحوزه بسیج حضور داشتند.ابتدا حمید ادبی ضمن قدردانی از تمامی کسانی که دراین عرصه فعالیت دارندگفت:این طرح با هدف غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان وتقویت روحیه مسئولیت پذیری اجرا می شودوهمکاری آموزش وپرورش وبسیج دراین زمینه بسیارمثمر ثمروسودمندبوده است. درادامه سرهنگ دوم هاتفی نیزضمن تقدیرازدانش آموزان بسیجی، یکی از اهداف این طرح راافزایش مهارت های فنی وکارگروهی باتقویت فعالیت های فرهنگی معرفی کرد. در خاتمه نیز سرهنگ دوم پورمداح از تلاش و زحمات دانش آموزان دراین طرح تشکرنمودو اضافه کرد که آماردانش آموزان شرکت کننده دراین طرح امسال به 124نفررسیدکه ازاین تعداد96نفردخترو28نفرپسر ثبت نام نمودندکه در زمینه های زیباسازی وبهسازی فضاهای آموزشی،نقاشی ساختمان وکارگاه میز وصندلی و....فعالیت داشتند.لازم به ذکر است که طرح هجرت 3 از12تیرماه آغازشده بود وتا کنون ادامه داشت.