نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراحل پایانی آماده سازی زمینهای تجاری مسکونی پروژه اندیشه 1 تعاونی مسکن فرهنگیان

مراحل پایانی آماده سازی زمینهای تجاری مسکونی پروژه اندیشه 1 تعاونی مسکن فرهنگیان


به گزارش هیئت مدیره تعاونی مسکن فرهنگیان اردکان با خاکریزی شبکه معابر تسطیح و زیرسازی کوچه‌های پروژه تجاری مسکونی اندیشه 1 فرهنگیان طی هفته‌های جاری این پروژه مراحل پایانی آماده سازی برای واگذاری را سپری می کند.

با اعلام هیئت مدیره پس از اجرای شبکه آب شهری این پروژه ، مقدمات لازم جهت اجرای شبکه برق پروژه نیز با همکاری اداره برق شهرستان فراهم شده است که پس از تهیه طرح لازم و عقد قرارداد با پیمانکار شبکه برق پروژه برق‌رسانی نیز انجام خواهد شد.

شایان ذکر است اسناد مالکیت 57 قطعه تجاری-مسکونی پروژه اندیشه 1 فرهنگیان به اعضاء محترم منتقل گردیده است و با تفکیک قطعات در محل در آینده ای نزدیک زمینهای اعضاء واگذار خواهد شد.