نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر آموزش و پرورش شهرستان از کلینیک فرهنگیان بازدید کرد

مدیر آموزش و پرورش شهرستان از کلینیک فرهنگیان بازدید کرد


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان ،محمد اشرفیان و محمد رضاپور،مدیر و معاون پشتیبانی این مدیریت طی بازدید از کلینیک فرهنگیان شهرستان که در حال تعمیر و بهسازی است بازدید به عمل آورده و روند ومیزان پیشرفت بهسازی و نوسازی این مرکز را مورد بررسی وارزیابی قرار دادند.