نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر آموزش و پرورش شهرستان از فرهنگی پیشکسوت عیادت کرد

مدیر آموزش و پرورش شهرستان از فرهنگی پیشکسوت عیادت کرد


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان، محمد اشرفیان ، مدیر آموزش و پرورش شهرستان بهمراه معاونین آموزشی و پشنیبانی و کارشناسان این مدیریت از محمد صحرائی، پیشکسوت فرهنگی و از مدیران پیشین دبیرستان ماندگار شرف، عیادت کرده و در جریان روند درمان و بهبودی وی قرار گرفت.