نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر آموزش و پرورش شهرستان از امتحانات نوبت دوم پایه ششم بازدید کرد

مدیر آموزش و پرورش شهرستان از امتحانات نوبت دوم پایه ششم بازدید کرد


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان محمد اشرفیان ، مدیر آموزش و پرورش شهرستان بهمراه کارشناس حراست این مدیریت با حضور در مدارس 22 بهمن و نواب رضوی ، روند برگزاری امتحانات نوبت دوم پایه ششم ابتدایی را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.