نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر آموزش و پرورش شهرستان اردکان از مراکز انتخاب رشته کنکور بازدید بعمل آورد

مدیر آموزش و پرورش شهرستان اردکان از مراکز انتخاب رشته کنکور بازدید بعمل آورد


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان محمد اشرفیان بهمراه عباس نوین، کارشناس مسئول آموزش متوسطه دوره دوم با حضور در مراکز انتخاب رشته کنکور سراسری ( دبیرستان دخترانه خلیج فارس و دبیرستان ماندگار شرف ) از روند مشاوره و ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای توسط مشاورین تحصیلی این مدیریت در راستای کنکور و انتخاب رشته بازدید بعمل آوردند.