نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر آموزش و پرورش شهرستان اردکان از خوابگاه دبیرستان فاطمیون عقدا

مدیر آموزش و پرورش شهرستان اردکان از خوابگاه دبیرستان فاطمیون عقدا


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان مدیر،معاون پشتیبانی و کارشناس حراست این مدیریت بمناسبت آغاز سال تحصیلی جدید و جشن خانه در مدرسه، بازگشایی خوابگاههای دانش آموزی، از خوابگاه فاطمیون عقدا بازدید بعمل آوردند و مسائل و مشکلات این خوابگاه را مورد بررسی قرار دادند.