نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قبولی چشمگیردانش آموزان اردکانی در کنکور سراسری 97

قبولی چشمگیردانش آموزان اردکانی در کنکور سراسری 97


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

دانش آموزان اردکانی در کنکور امسال خوش درخشیدند. همه اینهاحاصل زحمات وپشتکارمداوم دانش آموزان این شهر ودیار،خانواده های آنان والبته معلمان ودبیران زحمتکش می باشد که تمام دغدغه وفکرشان ترقی و پیشرفت دانش آموزان می باشد.در سالهای اخیر کیفیت بخشی به فعایتهای آموزشی وپرورشی مهمترین راهبرد اصلی آموزش وپرورش شهرستان بوده است که در همین راستا دانش آموزان شهرستان موفقیتهای چشمگیری را در تمام مسابقات فرهنگی،علمی،هنری و ورزشی کسب کرده اند.گفتنی است که همه نظام های بین المللی توجه ویژه ای به دانش آموزان نخبه وبرگزیده دارند؛زیرا این دانش آموزان ضمن افتخارآفرینی برای خانواده،شهرومنطقه خود مهمترین سرمایه کشور وآینده سازان جامعه می باشند.مااین موفقیت بزرگ را به جامعه بزرگ فرهنگی شهرمان وهمه ی مردم فهیم شهراردکان بویژه خانواده این دانش آموزان عزیز تبریک عرض می نماییم