نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عید دیدنی مدیرکل آموزش وپرورش ازحجت الاسلام جدیدی

عید دیدنی مدیرکل آموزش وپرورش ازحجت الاسلام جدیدی


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

دکتردانافرمدیرکل آموزش وپرورش استان یزد به همراه احمدشهسواری مدیرکل اسبق ومحمداشرفیان مدیر آموزش وپرورش اردکان از پیشکسوت ورییس سالهای دورآموزش وپرورش اردکان حجت الاسلام شیخ علی جدیدی که در بستر بیماری می باشد،عیادت کردند وعید را به ایشان تبریک گفتندوبرای ایشان در سال جدید آرزوی بهبودوسلامتی نمودند.