نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عیادت مدیران آموزش و پرورش اردکان و تفت از مدیر اسبق آموزش و پرورش تفت

عیادت مدیران آموزش و پرورش اردکان و تفت از مدیر اسبق آموزش و پرورش تفت


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان محمد اشرفیان، محمدصادق مهدیان ، مدیران کنونی آموزش و پرورش اردکان و تفت از علی پیری، مدیر اسبق آموزش و پرورش شهرستان تفت، عیادت و دلجوئی کرده و ضمن آگاهی از جریان درمان وی ، سلامتی و بهروزی این پیشکسوت فرهنگی و فرهیخته را از درگاه حضرت حق مسئلت کردند.