نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عیادت رییس آموزش وپرورش اردکان ازبخشدارمرکزی

عیادت رییس آموزش وپرورش اردکان ازبخشدارمرکزی


روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان : 

محمد اشرفیان مدیر آموزش وپرورش اردکان به همراه  محمد رضا پورمعاونت مالی وجمعی دیگراز،کمال حلوایی  بخشدار مرکزی اردکان که براثر سانحه تصادف مصدوم شده است عیادت کردو درجریان روند درمان ایشان قرار گرفت.