نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عیادت از پیشکسوت فرهنگی

عیادت از پیشکسوت فرهنگی


به گزارش روابط عمومی اموزش  وپرورش شهرستان اردکان:

ابوالفضل کارگر مدیر آموزش و پرورش به همراه رئیس آموزش و پرورش سابق و معاونین این مدیریت، از پیشکسوت فرهنگی عصارزاده عیادت کردند و از زحمات  و تلاش های این فرهنگی تقدیرو تشکر نمودند.