نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عیادت از پیشکسوت فرهنگی

عیادت از پیشکسوت فرهنگی


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان:

دکتر دانافر مدیر کل آموزش و پروش استان ، به همراه مدیر آموزش و پرورش شهرستان اردکان از پیشکسوت فرهنگی علی پیری اردکانی، که سال ها در سمت های مختلف برای آموزش و پرورش و دانش آموزان این مرز و بوم زحمت کشیده بود ، عیادت نمود.