اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

عیادت از همکار فرهنگی

عیادت از همکار فرهنگی


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان:

عباس نوین، معاونت آموزشی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان، و رضا شاکر، کارشناس آموزش ابتدایی این مدیریت،  از همکار فرهنگی علی حسینی، آموزگار آموزشگاه صدر، که مدتی است در بستر بیماری میباشد عیادت نمودند.

آرزوی بهبودی برای ایشان داریم.

 


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات