نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عیادت از همکارفرهنگی

عیادت از همکارفرهنگی


عیادت ازهمکارفرهنگی جناب آقای حمید جعفری آموزگار پایه سوم دبستان آیت الله طالقانی که به علت عارضه قلبی تحت درمان  می باشد.

.