نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عیادت از همکاربازنشسته فرهنگی

عیادت از همکاربازنشسته فرهنگی


 روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

گزارش تصویری از عیادت مدیر آموزش وپرورش وجمعی از همکاران از همکار بازنشسته فرهنگی محمد خان اردکانی که به علت عارضه قلبی در بیمارستان ضیایی بستری می باشد.