نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عیادت از فرهنگی خیّر حاج اکبرقانع بر

عیادت از فرهنگی خیّر حاج اکبرقانع بر


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

در هفته بزرگداشت مقام معلم مدیر آموزش وپرورش به همراه جمعی از همکاران ازفرهنگی فرهیخته  حاج اکبر قانع بر خیّر مدرسه ساز ومدرسه یار عیادت کرد.وبه رسم یاد بود لوح تقدیری تقدیم وی نمود. ایشان از خیّر محترم به پاس خدمات ارزنده به جامعه ی آموزش وپرورش اردکان تشکر وقدردانی نمود وخیرین را کمک کار وپشتیبان همیشگی آموزش وپرورش معرفی کرد.