نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عیادت از فرهنگی جانباز

عیادت از فرهنگی جانباز


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

مدیر ومعاون پشتیبانی مدیریت آموزش وپرورش اردکان به همراه جمعی از کارشناسان این مدیریت از فرهنگی جانبازمهدی فتاحی عیادت نمودند واز نزدیک جویای حال ایشان شدند و سلامتی ایشان را ازدرگاه خداوند متعال خواستارشدند.