نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عیادت از فرهنگی بازنشسته

عیادت از فرهنگی بازنشسته


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

مدیرآموزش وپرورش به همراه معاون مالی اداری وجمعی از کارشناسان این مدیریت ازفرهنگی بازنشسته آقای حاج محمد شاکرعیادت نمودندوحال وی را ازنزدیک جویاشدند. وآرزوی سلامتی وبهبودی کامل برای ایشان نمودند.